Blok genelinde dağcı camcı yöntemi ile mutfak camlarının temizliği.

39,45,50,57, Blok peyzaj alanlarında bulunan ve gayri faal olan blok ana giderlerinin kazılıp, onarılıp, faal hale getirilmesi